Το νέο ΔΣ του Λαογραφικού Συλλόγου Κοτύλης

Το νέο ΔΣ του Λαογραφικού Συλλόγου Κοτύλης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΘΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΔΑΛΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

shares