Διακοπές ρεύματος σήμερα και αύριο και στην πόλη της Καστοριάς

 

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

ΤΗ   ΔΕΥΤΕΡΑ 2-4-2018

ΑΠΟ ΩΡΑ 11:00  ΜΕΧΡΙ  ΩΡΑ 13:00

ΔΙΑΚΟΠΗ Χ.Τ. ΣΤΟΝ Υ/Σ 3 ΚΟΡΗΣΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΑΠΟ ΩΡΑ 13:30  ΜΕΧΡΙ  ΩΡΑ 14:30

ΔΙΑΚΟΠΗ Χ.Τ. ΣΤΟΝ Υ/Σ 4 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΤΗΝ   ΤΡΙΤΗ   3-4-2018

ΑΠΟ ΩΡΑ 08:30  ΜΕΧΡΙ  ΩΡΑ 12:00

ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ:

ΟΔΟΣ ΤΣΕΡΛΕΜΕ –ΑΓ. ΜΗΝΑ –ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ –ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ –ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ –ΠΑΠΑΘΩΜΑ

 

 

 

 

 

shares