Το γυμνάσιο της Καστοριάς που θα λάβει μέρος στη “13η Μαθητιάδα 2018”

Στη «ΙΓ ́ Μαθητιάδα», που θα διεξαχθεί από 18 έως και 22 Μαΐου 2018 στην Πρώτη Σερρών και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Σερρών, θα συμμετάσχουν τα ακόλουθα 53 Γυμνάσια.

Από την Καστοριά θα λάβει μέρος το 4ο Γυμνάσιο

esos.gr

 

shares