Φωτογραφίες από την 2η ημέρα του 84ου Π.Π.Κ.

 Φωτογραφίες του ΝΟΚ από την 2η ημέρα του 84ου Π.Π.Κ. 

 

nokast.blogspot.gr

 

shares