ΚΕΚ Καστοριάς: Πρακτική άσκηση νέων 18-24 ετών σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης, καλεί τις επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου της Π.Ε. Καστοριάς, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν  σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, παρέχοντας την δυνατότητα σε νέους ηλικίας 18 – 24 ετών να εργαστούν, υπό την μορφή πρακτικής άσκησης,  για διάστημα συνολικά εννέα (9) εβδομάδων.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» υλοποιείται από την  Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η αμοιβή και η ασφαλιστική  κάλυψη των ωφελούμενων νέων, καλύπτεται  εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις, για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καστοριάς (Αγίας Βαρβάρας 13 δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς, στο τηλέφωνο 2467025388, e-mail [email protected]) καθημερινά από 9:00 έως και 14:00, προκειμένου να λάβουν επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις για το πρόγραμμα και να συμπληρώσουν  το έντυπο Πρόθεσης Συνεργασίας. Επίσης μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα πρόθεσης συνεργασίας, επισκεπτόμενοι την σελίδα www.praktiki.webnode.gr

Για το Κ.Ε.Κ.
Μέλλιος Παναγιώτης

Διευθυντής

 

 

 

shares