Παλιός τουριστικός χάρτης της Καστοριάς

Αποτελεί έναν από τους παλαιότερους (αν όχι τον παλαιότερο) χάρτη που απευθύνεται στους τουρίστες της βορειοελλαδικής πόλης, με χρονολογία έκδοσης το έτος 1967.
Ο χάρτης είναι στην αγγλική γλώσσα, διαθέτει απλό κάνναβο και έχει γραφικές κλίμακες σε μέτρα και γιάρδες.
Έχει σήμερα κειμηλιακή αξία καθώς αποτελεί ένα από τα πρώτα δείγματα ανάπτυξης του τουρισμού στην Καστοριά.
Επίσης, μέσα από τον χάρτη μπορούμε να αντλήσουμε σημαντικά στοιχεία για την τοπογραφία της Καστοριάς στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Στοιχεία που αντλούμε κυρίως από παλιές φωτογραφίες βλέπουμε τώρα και σε χάρτη.

Αρχικά, όσον αφορά τη ρυμοτομία και τη χάραξη των οδών διαπιστώνουμε πως…

Διαβάστε όλο το ενδιαφέρον άρθρο στο istorikakastorias.blogspot.gr, όπου μπορείτε να δείτε τον χάρτη σε μεγάλο μέγεθος

 

 

 

 

shares