«Τρέχουν» αιτήσεις για 2.780 θέσεις στο Δημόσιο (αναλυτικά)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών λήγει στις 3 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τη στο ΑΣΕΠ.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η υποβολή περισσοτέρων της μίας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλιως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

103 μόνιμες προσλήψεις

Ξεκινούν στις 30 Απριλίου οι αιτήσεις για τις 103 θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης Αποχεύτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στην Ανώνυμο Εταιρία Διώρυγος – ΑΕΔΙΚ, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας και στον Οίκο του Ναύτου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 30 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 15 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στον ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, ΤΚ 11510.
Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της Παρασκευής 18 Μαΐου 2018.

Αιτήσεις – εξπρές για 1.206 θέσεις στη ΔΕΗ

Με 1.206 εποχικούς θα ενισχυθεί η ΔΕΗ σε διάφορες περιοχές. To Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΚΟ έχει ήδη ανάψει το πράσινο φως για τις συγκεκριμένες προσλήψεις και τα αιτήματα έχουν σταλεί για έγκριση στο ΑΣΕΠ.

Ήδη τρεις προκηρύξεις έχουν ανακοινωθεί και είναι σε εξέλιξη οι αιτήσεις τος. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: ΠΕ Μηχανικών 33, Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών 5, ΤΕ Μηχανικοί 10, ΔΕ Τεχνικοί 769, ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί – Χειριστές 116, ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου 99, ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου 3, ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 66, ΤΕ Νοσηλευτές 3, ΥΕ Προσωπικού Κυλικείου / Τραπεζοκόμοι 1, Φύλακες 64, Μάγειρες 7, ΥΕ Καθαρίστριες 1 και ΥΕ Εργάτες 29.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ενώ για την επιλογή τους θα εφαρμοστούν τα κριτήρια του νόμου 2190/94 και ειδικότερα ο χρόνος ανεργίας, η εμπειρία, οι κοινωνικές ιδιότητες, ο αριθμός ανήλικων τέκνων και ο βαθμός τίτλου σπουδών.

aftodioikisi.gr

shares