Διασκεδαστικά παιχνιδίσματα – ταχταρίσματα απ’ τον Γέρμα

Διασκεδαστικά παιχνιδίσματα – ταχταρίσματα απ’ τον Γέρμα:

1)    Γιώργο, Γιωργαλή.

Γιώργο, Γιώργο, Γιωργαλή,

πού ’χεις άλογο παχύ

και γυναίκα παλαβή,

κάθεται στο παραθύρι

και κεντάει χρυσό μαντήλι

να το δώσει στον … (αναφέρεται το όνομα του νηπίου)

να σφουγγίσει το μουστάκι!

  • Καπνός και λαγός

Τράβα κατά ’κει, καπνέ,

που μοιράζουν το λαγό

και τον τρων την Πασχαλιά

με τα κόκκινα τ’ αβγά.

  • Ήλιος και βροχή

Ήλιος και βροχή

παντρεύονται οι φτωχοί.

Ήλιος και αντάρα

παντρεύεται η Βουργάρα.

Ήλιος και χιόν’

παντρεύονται οι αρχόντ’.

 
Ο Γέρμας. Άποψη από “του Τζιε τα χωράφια”.
  • Ο κασίδας χώρια

Όλοι, όλοι αντάμα

κι ο κασίδας χώρια.

Όλοι, όλοι τρών ελιές

κι ο κασίδας

τρώει κουτσ(ου)λιές.

  • Λεγόμενο στην πασχαλιάτικη κούνια (αιώρα).
  •  

Ως τον καβαλάρ(η)

να μαζευτείς κουβάρ(ι),

ως τα καρούλια

να πας στη Νούνα σου κουλούρα,

κι ως το διπλάρ(ι)

και κάτ(ω) από την κ(ου)νιά.

Σημειώσεις:

“Καβαλάρης” = το άνω οριζόντιο δοκάρι της ξύλινης κούνιας.

“Καρούλια” = οι δύο άκρες του “καβαλάρη”.

“Διπλάρια” = τα στηρικτικά δοκάρια της ξύλινης κούνιας.

 Καταγραφή Γ.Τ.Α.

 

 

 

 

shares