Σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού με 16 θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους Ορεστικού την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 

Την Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 και ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ

1

Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  Νοστίμου».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

2

Παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης  με τίτλο: «Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλιάκμονα (τοπογραφική μελέτη, υδραυλική μελέτη ανομοιόμορφης ροής, περιβαλλοντική μελέτη) από τη συμβολή με τον παραπόταμο Στραβοπόταμο (Γκαλέσοβο) έως τη γέφυρα Αμμουδάρας»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

3

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.και  εκ νέου μετακίνησής τους.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

4

Εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή – αποκατάσταση  αντιπυρικών ζωνών και δασικών – αγροτικών δρόμων Δήμου Άργους Ορεστικού» με αυτεπιστασία.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

5

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

6

Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση  της   4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

7

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

8

Έγκριση ανοίγματος λογαριασμών ειδικού σκοπού σε πιστωτικό ίδρυμα για κατάθεση της πάγιας προκαταβολής των προέδρων και ορισμός υπεύθυνων κίνησης του κάθε λογαριασμού.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

9

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

10

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

11

Έγκριση  διενέργειας της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων 2018» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

12

Τροποποίηση της με αριθμό 184/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί «Έγκρισης υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Άργους Ορεστικού και της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για ένα (1) απορριμματοφόρο»

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

13

Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.

Εισηγητής: κ.  Αλέξανδρος Καράτζιος.

14

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη «Συντονιστική επιτροπή διαχείρισης κρίσεωνγια τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές».

Εισηγητής: κ. Τιμολέων Ζέζος.

15

Πρόταση της Τοπικής Κοινότητας Διαλεκτού για την κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της.

Εισηγητής: κ. Τιμολέων Ζέζος.

16

Αιτήματα παραχώρησης Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.

Εισηγήτρια: κα Αφροδίτη Μπελονάκη.