Επίσκεψη μηχανικών της Καστοριάς σε εργοτάξια του TAP και στο βαλβιδοστάσιο (φωτογραφίες)

Οι μηχανικοί του ΤΕΕ Ν. Καστοριάς έλαβαν πρώτα υποχρεωτική εκπαίδευση ασφαλείας και κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό