Καστοριά: Ενεργοποίηση λογαριασμών URegister από ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές

Στα πλαίσια της αναβάθμισης της κεντρικής υπηρεσίας ταυτοποίησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, και σε συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) θα χρειαστεί το σύνολο των υφιστάμενων φοιτητών να κάνει ενεργοποίηση λογαριασμού στην υποδομή URegister της GUnet.

Λεπτομερείς οδηγίες για την διαδικασία και τυχόν ενημερώσεις θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα :

https://osrv1.teiwm.gr/b1/URegister18.htm

Η ενεργοποίηση του νέου λογαριασμού URegister, αφορά τους φοιτητές όλων των τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης-Καστοριάς-Γρεβενών-Φλώρινας-Πτολεμαΐδας) και γίνεται με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα

https://uregister.teiwm.gr

και την είσοδο στην υπηρεσία με την χρήση των στοιχείων σύνδεσης (username/password) που χρησιμοποιείτε ως τώρα.

Θα χρειαστεί να διαλέξετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (password), διατηρώντας το υφιστάμενο όνομα χρήστη (username). Επειδή υπάρχει περίπτωση λόγω εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων στα πεδία (ημερομηνία γέννησης, επώνυμο, ΑΜΚΑ) να χρειαστεί να γίνουν διορθώσεις, παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση το συντομότερο δυνατό, ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στην είσοδο τους στις υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες που επηρεάζονται από την αλλαγή αυτής είναι όλες οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες (Ακαδημαϊκή Ταυτότητα–ΠΑΣΟ , ΕΥΔΟΞΟΣ, ΑΤΛΑΣ κλπ) αλλά  και οι ιδρυματικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας, StudentsWeb  (για την Καστοριά) και TEI-OnLine (για τα υπόλοιπα τμήματα).

Μέχρι τις 14/06/2018 η πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες θα γίνεται με τα στοιχεία πρόσβασης που ισχύουν σήμερα. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η πρόσβαση θα γίνεται μόνο με τα στοιχεία του νέου λογαριασμού (URegister).

Η δυνατότητα ενεργοποίησης λογαριασμού URegister χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα στοιχεία σύνδεσης, θα είναι δυνατή μέχρι τις 30/12/2018. Μετά την ημερομηνία αυτή, αν ένας παλιός φοιτητής δεν έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του URegister, θα πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία που ακολουθούν οι νέοι φοιτητές, και στην περίπτωση που λείπουν δεδομένα στην καρτέλα του μπορεί να χρειαστεί να επισκεφτεί την Γραμματεία του τμήματος του.

Μετά την αναβάθμιση στην νέα υποδομή (URegister), θα παρέχετε η δυνατότητα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας ή να τον ανακτήσετε στην περίπτωση που δεν τον θυμάστε, με την χρήση του προσωπικού σας κινητού τηλεφώνου ή εξωτερικής (μη ιδρυματικής) διεύθυνσης email, μέσω της ιστοσελίδας : https://mypassword.teiwm.gr

Επισημαίνεται ότι ο νέος ιδρυματικός λογαριασμός δεν συνδέεται με την πρόσβαση σε άλλες ιδρυματικές υπηρεσίες (email, e-class κλπ) , οι οποίες και δεν επηρεάζονται από την αλλαγή.

 

kastoria.teiwm.gr

 

 

shares