Οι αριστεύσαντες του Γυμνασίου Οινόης

Οι αριστεύσαντες του Γυμνασίου Οινόης

Σχολικό έτος 2017-18

Α’ Τάξη

  • Αποστολίδου Βασιλική του Ιωάννη, 19 13/14

Β’ Τάξη

  • Δημητρίου Σοφία του Πέτρου, 20

Γ’ Τάξη

  • Ευσταθιοπούλου Κυριακή του Κωνσταντίνου, 20
  • Τουμανίδης Νικόλαος του Γεωργίου, 20
  • Σπυρίδου Κυριακή του Γεωργίου, 19 11/14

 

 

 

 

 

shares