Οι νέες κλίμακες του ΕΝΦΙΑ – Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Η τροπολογία με τις αναπροσαρμογές στην βασική κλίμακα του ΕΝΦΙΑ και την αύξηση του αφορολογήτου ορίου του συμπληρωματικού φόρου από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ, κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο στη Βουλή. 

Στην τροπολογία ορίζεται ότι η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον τα εκκαθαριστικά του φόρου εκδοθούν εντός του Σεπτεμβρίου, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα (30.9.2018).

Αναλυτικά οι νέες κλίμακες του βασικού ΕΝΦΙΑ και του συμπληρωματικού φόρου, είναι οι ακόλουθες:

Η νέα κλίμακα βασικού φόρου ΕΝΦΙΑ

Τιμή Ζώνης            Φορολογική  Ζώνη          Βασικός Φόρος

Ευρώ ανά τμ                                                       Ευρώ ανά τμ

0-550                                    1                                          2

551- 750                              2                                        2 ,80

751-1050                             3                                        2,90

1051-1500                           4                                        3,70

1501- 2000                          5                                        4,50

2001- 2500                          6                                          6

2051 -3000                          7                                        7,60

3001 – 3500                         8                                        9,20

3501- 4000                          9                                        9,50

4001- 4500                         10                                     11,10

4501- 5000                         11                                     11,30

5001 και άνω                     12                                       13

Η νέα κλίμακα του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ

Κλιμάκιο (σε ευρώ)                 Συντελεστής

0,01 -250.000                                   0%

250.000,01-300.000                      0,15%

300.000,01-400.000                      0,30%

400.000,01- 500.000                     0,50%

500.000,01-600.000                      0,60%

600.000,01-700.000                      0,80%

700.000,01 – 800.000                    0,90%

800.000,01-900.000                        1%

900.000,01-1.000.000                   1,05%

1.000.000,01- 2.000.000               1,10%

Υπερβάλλον                                   1,15%

 

ΑΠΕ

shares