Προσλήψεις 20 ατόμων στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο και μέχρι είκοσι άτομα για τον Ιούνιο 2018, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

shares