Ο Παναγιώτης Κώττας στα εγκαίνια της “10ης Egnatia Expo” (φωτογραφίες – δήλωση)

Εγκαινιάζοντας την 10η επετειακή έκθεση Egnatia Expo ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ο Παναγιώτης Κώττας, χθες Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 στην Πτολεμαΐδα

• Η συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τους εμπορικούς συλλόγους και την επιμελητηριακή κοινότητα είναι συνεχής. Το ίδιο και η στήριξη με τη διάθεση κεφαλαίων μέσω του τοπικού πόρου ανάπτυξης, των οποίων τη διαχείριση εμπιστευτήκαμε στα επιμελητήρια. Η προσπάθεια έχει ήδη αρχίσει να δίνει δείγματα γραφής και αποτελέσματα, αφού οι επιχειρήσεις στηρίζονται ουσιαστικά και άμεσα.
• Μοχλεύοντας χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω διευρωπαϊκών προγραμμάτων, από εθνικά προγράμματα, από ίδιους πόρους, αλλά κυρίως από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 Δυτικής Μακεδονίας, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα , την έρευνα, την καινοτομία, την εκπαίδευση και την αυτοαπασχόληση, τις επενδύσεις, αλλά και την εξωστρέφεια όλων των επιχειρήσεων όλης της Περιφέρειας.


Βεβαίως θα μπορούσα να μην αναφέρω την ίδρυση του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας το γνωστό (ΤΑΔΥΜ).
Ένα από τα πολλά οράματα του Περιφερειάρχη του Θόδωρου του Καρυπίδη που έγινε πράξη. Ένα ταμείο που Στόχο του είναι η βελτίωση της πρόσβασης των τοπικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, η ενθάρρυνση και η στήριξη των επενδύσεων, η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η εν γένει ανάπτυξη της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας, την Πέμπτη 14 Ιουνίου πραγματοποίησε την πρώτη πανυγηρική του συνεδρίαση.
Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του ΤΑΔΥΜ αναμένεται να διοχετευθούν πόροι που θα υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν υφιστάμενες και νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με εξαιρετικά χαμηλά ή ακόμα και μηδενικά επιτόκια, ενώ η διάρκεια του δανεισμού θα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Από την αρχή της θητείας μας βάλαμε τις βάσεις οι οποίες μετουσιώνονται σε πράξη με τον έλευση του 2018 για βασικά μας προτάγματα, όπως το ειδικό τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και η δημιουργία δικτύων Φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα η πλούσια ενεργειακά Περιφέρεια μας να πάρει τη θέση που της αρμόζει, στηρίζοντας και ενισχύοντας τους κατοίκους αλλά και τις επιχειρήσεις της, δημιουργώντας προοπτικές για την ανάπτυξης τους.
Είμαστε πάντα παρόντες στην οικονομική αλλά και την ουσιαστική στήριξη δράσεων και διοργανώσεων Πανελλήνιας και Διεθνούς εμβέλειας όπως η Egnatia expo.

Παναγιώτης Κώττας

Δείτε φωτογραφίες από τα εγκαίνια στο kozani.tv 

 

shares