Ημέρα Σταδιοδρομίας το Σάββατο στην Καστοριά από το Αριστοτέλειο Φροντιστήριο

 

Εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού