Προμήθεια μηχανημάτων αξίας 230.000 € για τον Δήμο Καστοριάς

 

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καστοριάς» από το Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικής αξίας 230.000,00€.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Καστοριάς πρόκειται να προμηθευτεί : α) Αυτοκινούμενο καλαθοφόρο όχημα, β) Φορτηγό ανατρεπόμενο, γ) Συνοδευτικό εξοπλισμό πολυμηχανήματος με προσαρτήσεις χλοοκοπής και κλαδέματος και δ) Χειροκίνητο διαγραμμιστικό μηχάνημα.

Με την προμήθεια των ανωτέρω, αναμένεται τόσο η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους δημότες όσο και η βελτίωση συνθηκών εργασίας των εργαζομένων του Δήμου.

 

 

shares