Παγίδα για ένα φίδι ανακόντα

Στην Ταϊλάνδη, κάποιος κατάφερε να πιάσει ένα φίδι ανακόντα με αυτή την έξυπνη παγίδα.

videoman.gr

shares