Καστοριά

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ για την καταλληλότητα του νερού στο Δισπηλιό

Με αφορμή φήμες περί ακαταλληλότητας του νερού ύδρευσης του Δισπηλιού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι γίνονται όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι που αφορούν την ποιότητα του. Το νερό του δικτύου ύδρευσης του Δισπηλιού, σύμφωνα  με τις τελευταίες αναλύσεις χαρακτηρίζεται ως πόσιμο.

Η ΔΕΥΑΚ έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης της ύδρευσης του Δήμου Καστοριάς, άρα και την αποκλειστική ευθύνη της ενημέρωσης των καταναλωτών της για θέματα σχετικά με την ποιότητα των υδάτων ύδρευσης.

Η επιχείρηση στελεχωμένη με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, πληροί όλες τις προδιαγραφές και ακολουθεί όλα τα πρότυπα και τις διαδικασίες που καθορίζονται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.

Εάν από τους ελέγχους διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τα πρότυπα ποιότητας νερού, θα προβούμε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό πάντα την προστασία των καταναλωτών.

ΔΕΥΑΚ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Το δημοσίευμα της “Καστοριανής Εστίας” για επικίνδυνη ουσία σε γεώτρηση της ΔΕΥΑ Καστοριάς 

 

Back to top button