Γενική συνέλευση της Ακαδημίας Πετοσφαίρισης Καστοριάς

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  στα βοηθητικά γραφεία του συλλόγου στο ΔΗΝΑΚ στις 03/07/18 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μμ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αγωνιστικός απολογισμός της προηγούμενης χρήσης 2017 – 2018
2. Οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης χρήσης 2017
3. Έγκριση προϋπολογισμού επόμενης χρήσης 2018
4. Τροποποίηση καταστατικού 
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν.Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και χώρο στις 19:30 χωρίς άλλη πρόσκληση, και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.
Ακαδημία Πετοσφαίρισης Καστοριάς
shares