Μπέρτολτ Μπρεχτ: Τι ωφελεί η καλοσύνη (μετάφραση Χρυσούλα Πατρώνου – Παπατέρπου)

Τι ωφελεί η καλοσύνη

 1.
 Τι ωφελεί η καλοσύνη
 Όταν αμέσως οι καλοί φονεύονται,ή αυτοί
 Φονεύονται που σ` άλλους δείχνουν καλοσύνη;
Τι ωφελεί η ελευθερία
Όταν οι ελεύθεροι μαζί με ανελεύθερους πρέπει να ζήσουν;
Τι ωφελεί η λογική
Όταν ο παραλογισμός και μόνο φτιάχνει τα τρόφιμα,
Που όλοι χρειαζόμαστε;
2.
Αντί μόνο καλός να είσαι, φρόντισε
Να φτιάξεις έναν κόσμο, όπου η καλοσύνη θα ανθεί, ή
Και καλύτερα:
Που περιττή θα είναι!
Αντί μόνο ελεύθερος να είσαι, φρόντισε
Να φτιάξεις έναν κόσμο, που όλοι ελεύθεροι θα είναι
Και η αγάπη για την λευτεριά
Θα είναι περιττή!
Αντί να είσαι μόνο λογικός, φρόντισε
Να φτιάξεις έναν κόσμο, που τον παραλογισμό των λίγων
Μια θλιβερή ενασχόληση θα κάνει!

 

 chatzifokos.blogspot.com

shares