Μουσική εκδήλωση των Φίλων Μοτοσυκλέτας Άργους Ορεστικού

Μουσική φιλανθρωπική εκδήλωση και μοτοπαιχνίδια από τους Φίλους Μοτοσυκλέτας Άργους Ορεστικού