Η Μαρία Αντωνίου για την καταπολέμηση της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων (βίντεο)

Η παρέμβασή της Μαρίας Αντωνίου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας για την καταπολέμηση της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και οργανισμών, τους οποίους ευχαρίστησα για τη συμβολή τους.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη σχετική Νομοθεσία, που σίγουρα χρήζει περαιτέρω βελτίωσης και διαπιστώνοντας ότι το πρόβλημα εντείνεται τα τελευταία πέντε χρόνια, τόνισε ότι απαιτούνται πολλές προσπάθειες ακόμα για την αμεσότερη αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου σε διάφορους τομείς.

Παράλληλα, κατέθεσε προτάσεις, μεταξύ των οποίων, η παροχή συγκεκριμένης εκπαίδευσης σε όργανα επιβολής της τάξης, η ενίσχυση εξειδικευμένων υπηρεσιών, η εφαρμογή διατάξεων προστασία μαρτύρων, προκειμένου να προχωρήσουμε ως χώρα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2018-2023.

 

 

 

shares