Ο Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς στη Μυτιλήνη

Ο Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς στην 11η Πανελλήνια Συνάντηση Ανάπτυξης στη περιοχή Ευρίκεια στο κόλπο της Γέρας 

shares