ΔΕΠΑ: Οι συμφωνίες για τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό

Τις συμφωνίες που υπεγράφησαν χθες στη Σόφια για την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας ανακοίνωσε η ΔΕΠΑ, κάνοντας λόγο για στρατηγικό έργο που προωθεί την ολοκλήρωση και την ενεργειακή ασφάλεια.

Συγκεκριμένα υπεγράφησαν:

  • Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της κοινοπραξίας κατασκευής του έργου ICGB και της Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG, για τη διασύνδεση των δύο αγωγών φυσικού αερίου.
  • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Βουλγαρικής Εταιρείας Συμμετοχών στον Τομέα της Ενέργειας (BEH) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σχετικά με την διασφάλιση προνομιακής δανειοδότησης της πρώτης μέχρι του ποσού των 110 εκατ. ευρώ, υπό την εγγύηση του Βουλγαρικού Δημοσίου, για τη χρηματοδότηση του έργου. Η δανειοδότηση αυτή αποτελεί μία από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης του έργου.
  • Κοινή δήλωση των μετόχων στην εταιρεία ICGB AD, της ελληνικής ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. και της βουλγαρικής BEH EAD, με την οποία επιβεβαιώνεται η μη αναστρέψιμη δέσμευση των μετόχων για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου.
  • Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ICGB και του ΔΕΣΦΑ, για τη διασύνδεση του αγωγού IGB με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας.

Εκ μέρους της ICGB AD, τις συμφωνίες υπέγραψαν οι εκτελεστικοί διευθυντές της εταιρείας ICGB AD Τεοντόρα Γκεοργκίεβα (Teodora Georgieva) και Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος. Τα εκτελεστικά στελέχη της εταιρείας ανακοίνωσαν επίσης ότι η σύναψη Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας για τη διευθέτηση φορολογικών θεμάτων του έργου βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανακοινώθηκε επίσης ότι το έργο θα συμπεριληφθεί ως επιλέξιμος δικαιούχος για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμείο της Βουλγαρίας, καθώς και ότι οι Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ενέκριναν το ρυθμιστικό καθεστώς λειτουργίας του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Δημήτρης Τζώρτζης, ο οποίος υπέγραψε την κοινή δήλωση των μετόχων ως πρόεδρος της ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, δήλωσε:

«Το σημερινό γεγονός αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τους μετόχους της εταιρείας ICGB AD, την περαιτέρω ενεργειακή διασύνδεση της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και γενικότερα για την ενεργειακή σκηνή στην Ευρώπη. Η προσήλωσή μας, μαζί με την υποστήριξη όλων των συμβαλλόμενων μερών, συντελεί στην έγκαιρη υλοποίηση του αγωγού IGB, ένα στρατηγικό έργο που προωθεί την ολοκλήρωση και την ενεργειακή ασφάλεια και θα παράσχει πρόσβαση σε διαφοροποιημένες πηγές αερίου μέσω μιας νέας διαδρομής από το 2020 και μετά. Ο αγωγός IGB αποτελεί τον ομφάλιο λώρο μεταξύ των δύο χωρών, σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και απτό παράδειγμα εποικοδομητικής συνεργασίας τριών εταιρειών και ευρωπαϊκών χωρών.»

 

shares