Πόσα είναι τα έσοδα και πόσα τα έξοδα του δήμου για τη λαϊκή αγορά της Καστοριάς

 

Το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη λαϊκή αγορά της Καστοριάς έχει οριστεί με την ΑΔΣ 370/2017 σε 1,00€ / τρεχούμενο μέτρο για τους παραγωγούς, εμπόρους οπωρολαχανικών και βιοτεχνικών ειδών 

 

 

 

shares