Κοινωφελής Εργασία: 29.986 θέσεις ανά δήμο – 39 για Άργος Ορεστικό, 20 για Νεστόριο (πίνακες)

Μετά την δημοσίευση των πινάκων με την κατανομή ανά ειδικότητα, περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης των 29.986 θέσεων του μεγάλου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας, αλλά και αυτούς για το δήμο Αθηναίων, τους δήμους της Αττικής και τους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης, η aftodioikisi.gr, μετά τα σχετικά αιτήματα χιλιάδων αναγνωστών,  δημοσιεύει σήμερα, επίσης κατ’ αποκλειστικότητα, την κατανομή των συγκεκριμένων θέσεων ανά δήμο σε όλη την Ελλάδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει γράψει η ιστοσελίδα, το μεγάλο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας για τους δήμους και περιφέρειες της χώρας να ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ έως τα μέσα Ιουλίου.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων. Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων

Οι ωφελούμενοι άεργοι που θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μία από τις 29.986 θέσεις εργασίας, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

— Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

— Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

— Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ, βάσει της νέας νομοθεσίας.

Οι άνεργοι – ωφελούμενοι του προγράμματος θα εργαστούν σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ για διάστημα οκτώ μηνών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας.

Μετά την έκδοση της σχετικής προκήρυξης θα ακολουθήσει άμεσα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

Στα κριτήρια μοριοδότησης Οι ωφελούμενοι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.

Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

Ηλικία.

Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Εντοπιότητα.

Δικαιούχοι ΚΕΑ

Αποδοχές

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Κατάρτιση και πιστοποίηση

Επίσης θα διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά.

Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.

Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
8
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
2
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 2
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ
1
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 11
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

aftodioikisi.gr

shares