Κλειστά τα γραφεία της ΕΠΣ Καστοριάς την “Ημέρα του Ποδοσφαίρου”

Και οι νέες ημερομηνίες  των αποδεσμεύσεων, μετεγγραφών, υποσχετικών, επανεγγραφών και αρχικών εγγραφών ποδοσφαιριστών

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Ιουλίου κάθε έτους είναι αργία και ορίζεται ως «Ημέρα του Ποδοσφαίρου» σε ανάμνηση της πρώτης κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις 4 Ιουλίου 2004 από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών.

Η παραπάνω διάταξη αναγράφεται στο καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και όλων των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) της Χώρας.

Ως εκ τούτου την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 (14η επέτειο) τα Γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας καθώς και όλων των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων μελών της θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ.

Τα Γραφεία της ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ θ’ ανοίξουν κανονικά την Πέμπτη 5 Ιουλίου.

ΕΠΣ Καστοριάς

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Γνωρίζουμε στα Σωματεία μας τις νέες ημερομηνίες που προβλέπονται στο «Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές», (Κανονισμός Μετεγγραφών), όπως ισχύει μέχρι σήμερα, για την πραγματοποίηση των αποδεσμεύσεων, μετεγγραφών, υποσχετικών, επανεγγραφών και αρχικών εγγραφών ποδοσφαιριστών τους:

* Οι ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 μέχρι και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι ΟΜΑΔΙΚΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (υπό την

προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές).

* Οι ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 έως 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.

 

shares