Ευχαριστίες της Ελληνικής Αστυνομία προς τον Δήμαρχο Καστοριάς

Παρακαλώ δεχθείτε τις θερμότατες ευχαριστίες εκ μέρους του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ευγενική σας απόφαση να δωρίσετε ένα γεωτεμάχιο τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ένα (3.791,00) τετραγωνικών μέτρων, μετά των επ’ αυτού υπαρχόντων κτισμάτων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η προσφορά σας καταδεικνύει ότι το δύσκολο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, αλλά και στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, εκτιμάται και αναγνωρίζεται από την κοινωνία και τους πολίτες.

Παναγιώτης Ντζιοβάρας

Υποστράτηγος

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018

Προς: Κύριο

Ανέστη Aγγελή

Δήμαρχο Καστοριάς

 

 

 

 

 

 

shares