Οι πίνακες με τους υποψήφιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου – Υποψήφιοι και δέκα Καστοριανοί

 

Δημοσιοποιήθηκαν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι πίνακες με τους υποψηφίους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου στα ΠΕΚΕΣ. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους.
Υποψήφιοι από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς :
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ ΣΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΖΥΓΟΥΡΗ ΕΛΕΝΑ
ΚΑΖΤΑΡΙΔΟΥ-ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΑΛΙΚΗ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Υποψήφιος από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς:
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Για τον κλάδο της  Αειφορίας
ΜΑΡΔΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
Για τον κλάδο ΠΕ86
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναλυτικά δείτε τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων:

 

 

shares