Αναδιάρθρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και των επιτροπών της ΕΠΣ Καστοριάς

Μετά από την συνεδρίαση της Ε.Ε της ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ αποφασίσθηκε η αναδιάρθρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και των επιμέρους επιτροπών της Ένωσης.
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της ΕΠΟ/ΚΕΔ πλέον η τοπική επιτροπή διαιτησίας πρέπει να απαρτίζεται από πρώην διαιτητές, υψηλού κύρους που έχουν πιστοποιηθεί από την ΚΕΔ, ενώ στην τεχνική επιτροπή θα συμμετέχουν και οι Ενωσιακοί προπονητές.

ΝΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡOΕΔΡΟΣ:               ΙΩΑΝΝIΔΗΣ ΘΕOΔΩΡΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡOΕΔΡΟΣ:               ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩAΝΝΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ:              ΚΟΣΚΟΣΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΑΜIΑΣ:                                           ΜΠOΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ:     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΗΣ
ΑΝΑΠ. ΤΑΜIΑΣ:                          ΑΜΠΑΡΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΕΛΟΣ:                                            ΠΑΠΑΔOΠΟΥΛΟΣ ΒΕΛΙΣAΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ:                                           ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
1. Επιτροπή Πρωταθλημάτων, Κυπέλλου και SUPER CUP
Πρόεδρος: Δημητριάδης Γιάννης. Μέλη: Κοσκοσίδης Ιάκωβος. Αμπαρτζής Θωμάς

2. Επιτροπή Υποδομής, στατιστικής και ανάπτυξης
Πρόεδρος: Κοσκοσίδης Ιάκωβος
Μέλη: Μακρίδης Γεώργιος Τσιμόπουλος Δημήτριος

3. Επιτροπή Προμηθειών
Πρόεδρος: Μπότσαρης Βασίλης
Μέλη: Αμπαρτζής Θωμάς Βασιλείου Ευγένιος

4. Επιτροπή Διαιτησίας
Πρόεδρος: Σπύρου Σίμος
Μέλη: Ρόντσης Γρηγόριος Κάκος Αθανάσιος

5. Πειθαρχική Επιτροπή
Γκίτσος Γεώργιος (Δικηγόρος) Δημητριάδης Γιάννης

6. Επιτροπή Πρόληψης Βίας και Ασφάλειας Γηπέδων
Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Βελισάριος
Μέλη: Μπότσαρης Βασίλης Κατσάνος Νικηφόρος

7. Επιτροπή Παρατηρητών Αγώνα
Πρόεδρος: Τριανταφύλλου Δημήτριος
Μέλη: Παπαδόπουλος Βελισάριος Ιωαννίδης Θεόδωρος

8. Τεχνική Επιτροπή και Θεμάτων Προπονητών
Πρόεδρος: Μπαξεβανίδης Ιωάννης
Μέλη: Δούμπος Νικόλαος Προπονητής μικτών ομάδων ΕΠΣ

9. Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων ΜΜΕ και Τύπου
Τριανταφύλλου Δημήτριος, Βασιλείου Ευγένιος

10. Επιτροπή Έκτακτων Θεμάτων
Τριανταφύλλου Δημήτριος Ιωαννίδης Θεόδωρος. Μπαξεβανίδης Ιωάννης Κοσκοσίδης Ιάκωβος Μπότσαρης Βασίλης

sentranews.gr

 

shares