Σύσταση τράπεζας αίματος από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς  έχοντας ως γνώμονα την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφοράς, πραγματοποίησε εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών με τον διακριτικό τίτλο «Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς» και αριθμό μητρώου 14782.

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε με βάση το νέο πλαίσιο που διέπει την εθελοντική αιμοδοσία  και ουσιαστικά αντικαθιστά τις μέχρι πρότινος  τράπεζες αίματος, έτσι ώστε η διαχείριση του αίματος να γίνεται μέσα από ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα  με  την καθιέρωση  σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών  οι οποίες διευκολύνουν τους αιμοδότες.

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος  ορίστηκε α) Διαχειρίστρια η κα. Ευστρατία  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ β) Υπεύθυνη εξορμήσεων η κα. Αικατερίνη ΚΟΡΑΝΗ και γ) Νόμιμος εκπρόσωπος ο Πρόεδρος  κ. Ιωάννης ΣΠΥΡΙΔΗΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε όλους τους συναδέλφους , μελή και μη της ένωσής μας που επιθυμούν να  δώσουν αίμα και απευθύνονται στην υπηρεσία αιμοδοσίας  του Γ.Ν.Ν Καστοριάς να αναφέρουν: για την «Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς». Στους αιμοδότες συναδέλφους  θα χορηγείται η προβλεπόμενη στην περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 30 του π.δ. 584/1985 τετραήμερη άδεια αιμοδοσίας  η οποία  πλέον χορηγείται και στο προσωπικό του Σώματος που προσφέρει εθελοντικά αίμα στις τράπεζες αίματος και των συνδικαλιστικών φορέων της ΕΛ.ΑΣ, δυνάμει της  υπ΄αριθμ 1005/16/1013160 από 25/05/2016 απόφαση κ Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το νέο αυτό εγχείρημα επεκτείνεται βεβαίως και πέρα από την Ελληνική Αστυνομία, σε φίλους γνωστούς και συγγενείς, σε εθελοντές αιμοδότες καθώς και σε όλους τους κατοίκους της Π.Ε Καστοριάς οι οποίοι  θέλουν να προσφέρουν « Δέκα λεπτά από τη ζωή τους»  για την  Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-                                                                                                                        -Ο-

Πρόεδρος                                                                                                 Γενικός Γραμματέας

ΣΠΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης                                                                             ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ Μηνάς

 

 

shares