Εννιά έργα δημοπρατούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

 

Το παρόν χρονικό διάστημα βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς τα παρακάτω έργα:

• «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη», προϋπολογισμού 1.000.000€
• «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2018», προϋπολογισμού 550.000€
• «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στο Επ. Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο – Άνω Περιβόλι – Πεύκος)», προϋπολογισμού 280.000€
• «Βελτίωση ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο Κλεισούρα – Μοναστήρι – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 250.000€
• «Αντιπλημμυρική προστασία & διευθετήσεις στην περιοχή γέφυρας Νεστορίου», προϋπολογισμού 150.000€
• «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο», προϋπολογισμού 100.000€
• «Καθαρισμός-Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα», προϋπολογισμού 60.000€
• «Καθαρισμός ρέματος Γκιόλε», προϋπολογισμού 50.000€
• Επίσης, εγκρίνεται η εξόφληση Αμοιβής Εκπόνησης της μελέτης Β’ φάσης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού, προϋπολογισμού 16.400€

 

shares