Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Νεστορίου

 

Υπογραφή συμφωνητικού του έργου “Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Νεστορίου”, προϋπολογισμού 85.000,00€

 

shares