Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Χριστοπούλου στο ύψος της οδού Ηφαιστίωνος (με πινακίδα απαγόρευσης Ρ-7 και υποχρεωτικής κίνησης αριστερά Ρ-50α τοποθετημένες σε μπαριέρες) και εκτροπή της κυκλοφορίας προς την λεωφόρο  Νίκης.

2.την επιπλέον σήμανση για την αποτροπή εισόδου οχημάτων στην οδό Χριστοπούλου -που είναι μονόδρομος -, στο ύψος της οδού Ολυμπιάδος (με πινακίδα Ρ-28).

3.την τοποθέτηση πινακίδων κινδύνου επί της περίφραξης του διατηρητέου κτίσματος για την προστασία των πεζών (Ρ-15 απαγόρευση διέλευσης πεζών , Κ-20 κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών και Κ-25 άλλοι κίνδυνοι).

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων (λήψη μέτρων ασφαλείας) στο διατηρητέο κτίσμα εκ μέρους του Δήμου

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα το Δήμου και τον τοπικό Τύπο.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

Ανέστης Αγγελής

Απόφαση Δημάρχου

 

 

 

shares