Το Μελάνθιο του Κιλκίς (φωτο)

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου Καστοριάς έκανε αδελφοποίηση συλλόγων με το Μελάνθιο Κιλκίς.
Πραγματοποιήθηκε και εκδρομή των χωριανών μας εκεί το 1995 και την επόμενη χρονιά ήρθαν αυτοί εδώ.
Είμαστε άλλωστε από την ίδια περιοχή του Πόντου (επαρχία Μελανθίας – Μελάνθιος ποταμός).
Κυριαρχούν και εκεί τα επίθετα Τοκατλίδης, Μουρατίδηςμ Δουλκερίδης…

Γεώργιος Μουρατίδης‎

Στο ΜΕΛΑΝΘΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ