Καστοριά: Η μεταμόρφωση μιας παλιάς πορτούλας (φωτογραφίες)

Ένα παλιό πορτάκι αφού συντηρήθηκε και μετά τις απαραίτητες εργασίες, βρήκε νέα χρήση. Ένα όμορφο ράφι στο Ενδυματολογικό Μουσείο, αρχοντικό Αδελφών Εμμανουήλ, από τον Σύλλογο ΑΡΜΟΝΙΑ.