Καστοριά

Δήμος Καστοριάς: Άδειες παράτασης ωραρίου μουσικής

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που κάνουν χρήση μουσικής, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής ,σύμφωνα με την αριθ.225/2018 απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων, στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.Πληροφορίες στα τηλ.246735154, 2467351155
Η προϊσταμένη Δ/νσης Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης
Στεφανή Αλεξάνδρα
ΠΕ/Α Διοικητικού
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΔΣ 225-2018)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 225-2018

 

 

 

Back to top button