Καστοριάτελευταίες ειδήσεις

Τι πραγματικά ισχύει με την εκχώρηση ακινήτων από την Καστοριά στο υπερταμείο

 

Με πρόσφατη απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής μεταβιβάστηκε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο) το σύνολο των ακινήτων του Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του νόμου (ν. 4389/2016).

Στον ίδιο νόμο, όμως, προβλέπεται ρητά και η επιστροφή των ακινήτων που έχουν ιδιαίτερο πολιτιστικό, ιστορικό ή περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει η πλειοψηφία των ακινήτων του Δήμου Καστοριάς.

Δηλαδή βάσει του ίδιου νόμου, εξαιρούνται οι αρχαιολογικοί χώροι, όπως και οι περιοχές Natura, οι εκτάσεις σε αιγιαλό και οι δασικές εκτάσεις και κατά συνέπεια, τα ακίνητα αυτά θα επιστραφούν μέσω μιας τυπικής διαδικασίας.

Με μια πρόχειρη εκτίμηση στους κωδικούς ΚΑΕΚ που δημοσιεύτηκαν, στην Καστοριά 1 έως 5 κτίρια θα πάνε τελικά στο ταμείο. Μια πολυκατοικία στην Ομόνοια και άλλα παρόμοια κτίσματα.

ΦΟΥΙΤ

 

 

Back to top button