Εργασίες καθαρισμού του βυζαντινού τείχους στo Δημαρχείο (φωτο)

Εργασίες καθαρισμού  του βυζαντινού  τείχους που βρίσκεται στην  περιοχή του  Δημαρχείου, πραγματοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς με σκοπό την προστασία και ανάδειξή του.

Το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό  του Τμήματος Μελετών και Έργων της Υπηρεσίας απασχολείται στην απομάκρυνση  της βλάστησης από το διατείχισμα της πόλης στην περιοχή του Δημαρχείου Καστοριάς μέχρι τη βόρεια παραλία με την πολύτιμη συνδρομή των συνεργείων του Δήμου Καστοριάς, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία.

«Προκειμένου να αναδειχθεί συνολικά το τμήμα αυτό της οχύρωσης,  απαιτείται η εκπόνηση μελέτης στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξής του», επισήμανε η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων κα Ανδρομάχη Σκρέκα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το διατείχισμα αποτελούσε το σημαντικότερο αμυντικό έργο της βυζαντινής πόλης , ήδη από την εποχή του Ιουστινιανού (μέσα 6ου αιώνα) ,  στη δυτική πλευρά τη μοναδική που επικοινωνούσε με τη στεριά. Δυστυχώς σήμερα διατηρούνται μόνο τμήματα αυτού πλησίον του 4ου Δημοτικού Σχολείου   και σε επαφή με την Ιερατική σχολή του Μεντρεσέ  και στη βόρεια πλευρά πλησίον του Δημαρχείου .

fonikastorias.gr 

 

 

κοινοποίηση

shares