Μάρκος Σπυρόπουλος: Προσοχή τυφώνας

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Μάρκος Σπυρόπουλος:

“Αν βγει αυτό το μοντέλο της πρόγνωσης για την Κυριακή θα μιλάμε καθαρά για κατηγορία Τυφώνα στην Ελλάδα.
Προσοχή Λοιπόν!!!! Σε αυτές τις συνθήκες.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!”