Υπογράφτηκε η σύμβαση του αποχετευτικού δικτύου και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κομνηνάδων

Μεταξύ του Δημάρχου Νεστορίου κ. Πασχάλη Γκέτσιου και του εργολάβου κ. Τσιτσικλή Ν. Βασιλείου υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου Ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου Κομνηνάδων και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κομνηνάδων το οποίο είχε μείνει ημιτελή λόγω έκπτωσης του προηγούμενου εργολάβου. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες.

 

 

shares