Καστοριά – «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»: Βιβλιοκριτική από τον Ανδρέα Μήλιο

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»: Διεθνής εμπειρία και Ελληνική προσέγγιση, με έρευνα στις μεγάλες επιχειρήσεις που ανήκουν στο Δίκτυο Ε.Κ.Ε.

 Του  Δρα  Ανδρέα Μήλιου*

 Το βιβλίο «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του συμπατριώτη μας Λεωνίδα Πουλιόπουλου, Οικονομολόγου και Επίκουρου  Καθηγητή του ΤΕΙ Δυτικής  Μακεδονίας, που μόλις κυκλοφόρησε, αποτελεί σημαντική συνεισφορά στον επιστημονικό διάλογο της επιστήμης του μάρκετινγκ. Αφενός  επειδή ερευνά ένα ιδιαίτερα επίκαιρο και ζέον επιχειρηματικό θέμα του μάρκετινγκ, το οποίο έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό εργαλείο και αφετέρου επειδή ο συγγραφέας το προσεγγίζει με ερευνητικό τρόπο. Το βιβλίο και κυρίως οι σταθμίσεις και οι διαπιστώσεις της έρευνας, στην οποία κατά κύριο λόγο αυτό βασίζεται, αποτελούν ουσιαστική συνεισφορά στην ισχνή ελληνική βιβλιογραφία  του κομβικής σημασίας θέματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της επιχειρηματικής επικοινωνίας γενικότερα.  Στα ισχυρά σημεία του βιβλίου συγκαταλέγονται η εύληπτη γραφή, η συστηματική και εμπεριστατωμένη ανάλυση των βασικών ζητημάτων που σχετίζονται με το ρόλο και τη σημασία του θεσμού της ΕΚΕ και φυσικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα που διεξήγαγε ο συγγραφέας. Η οπτική του βιβλίου χαρακτηρίζεται επιπλέον από πραγματισμό, ο οποίος προκύπτει προφανώς από το γεγονός ότι ο συγγραφέας υπηρέτησε και τα δύο εμπλεκόμενα με τον θεσμό της ΕΚΕ  στρατόπεδα, δηλαδή  σε αυτά των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης.

Ο συγγραφέας εξετάζει την  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) ως το σημείο συνάντησης της επιχειρηματικότητας, της Κοινωνίας των Πολιτών και του κράτους και θεωρεί ότι με τα προγράμματα και τις δράσεις της Ε.Κ.Ε. οι επιχειρήσεις εκφράζουν έμπρακτα την κοινωνική  ευαισθησία τους σε τομείς που έχουν άμεση σχέση με την ευημερία των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Η εθελοντική αυτή έμπρακτη έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν, κατά κύριο λόγο, στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της ασφάλειας και των βασικών αναγκών των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Ο συγγραφέας υποστηρίζει με ενάργεια τη θέση ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι μόνο ένα αποδοτικό εργαλείο εταιρικής προβολής, αλλά και μια στρατηγική που διαμορφώνει θετικές συνέργειες και αναδεικνύει επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες συχνά, εκτός της μεγάλης αποδοτικότητάς τους, επικοινωνούνται εύκολα στην κοινή γνώμη και στους καταναλωτές.

Επιπλέον, δεν παραλείπει να τονίσει ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει θετική επίδραση και στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων, διότι συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση του δεσμού του ανθρώπινου δυναμικού με την επιχείρηση και, κατ΄επέκταση, στη δημιουργία της «εμείς συνείδησης», με τελικό αποτέλεσμα την προσέλκυση στην επιχείρηση αξιόλογου εργατικού δυναμικού και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Στους παράγοντες που υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίσουν τις θέσεις τους προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης του κοινωνικού τους ρόλου και της ανάληψης νέων ευθυνών σχετικών με τις κοινωνικές,  περιβαλλοντικές και πολιτιστικές  ευαισθησίες των καταναλωτών, ο συγγραφέας περιλαμβάνει τον συνεχώς αυξανόμενο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, την ενισχυμένη  επιρροή της κοινής γνώμης και των καταναλωτών στην κοινωνικοοικονομική διαδικασία, τη μεταβολή των κοινωνικών αξιών και των καταναλωτικών προτύπων και συνηθειών, την καλπάζουσα όξυνση του ανταγωνισμού, την έντονη αναγκαιότητα για διαφοροποίηση και αναγνωρισιμότητα προϊόντων και επιχειρήσεων, τη σύνδεση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με την  κοινωνική πρόοδο, τη δύσπιστη αντιμετώπιση του επιχειρείν από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης και τους καταναλωτές και τον αυξανόμενο ρόλο της εταιρικής εικόνας και εταιρικής κουλτούρας στην κοινωνικοοικονομική διαδικασία.

Το βιβλίο του κυρίου Λεωνίδα Πουλιόπουλου είναι ένα χρήσιμο ανάγνωσμα όχι μόνο για φοιτητές, αλλά και για επιχειρηματίες που αναζητούν τρόπους ανάπτυξης της επιχείρησής τους, καθώς επίσης και για κάθε αναγνώστη που θέλει να ενημερώνεται για τις σύγχρονες επιχειρηματικές τάσεις και εξελίξεις.

* Ο Ανδρέας Μήλιος είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης, Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»: Βιβλιοκριτική από τον Νίκο Δόικο