Ένωση Στρατιωτικών Καστοριάς: Προτάσεις για την αξιοποίηση των στρατιωτικών ακινήτων υπέρ του προσωπικού

Προτάσεις κατέθεσε η Ένωση Στρατιωτικών Π.Ε. Καστοριάς σχετικά με την αξιοποίηση στρατιωτικών ακινήτων της φρουράς Καστοριάς, προς όφελος του προσωπικού και της υπηρεσίας 
ΘΕΜΑ: Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού
1. Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, για τη μέριμνα του Στρατιωτικού Προσωπικού αλλά και διανύοντας το τελευταίο τρίμηνο του έτους το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως έτος μέριμνας του προσωπικού, η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. σας υποβάλλει προτάσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των στρατιωτικών ακινήτων της φρουράς Καστοριάς, επ’ ωφελεία του προσωπικού αλλά και της Υπηρεσίας, καθόσον υπάρχει ικανός αριθμός κτηριακών εγκαταστάσεων ο οποίος μετά την κατάργηση, απενεργοποίηση και μεταστάθμευση Μονάδων έχουν μείνει ανενεργές και με το πέρασμα του χρόνου απαξιώνονται. Ειδικότερα :
α. Στρατόπεδο “ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΛΙΤΣΑ”, ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ συνολικής έκτασης 4.336 τ.μ. υπάρχει διώροφο κτίριο  382 τ.μ. (191 τ.μ./όροφο). Από πολεοδομικής απόψεως βρίσκεται εντός σχεδίου και εντός του αστικού ιστού σε ευνοϊκή θέση από πλευράς πρόσβασης. Το υπόψη ακίνητο είναι κενό από τον Αύγουστο του 2011 και από τον Οκτώβριο του ίδιου έτους από τον τότε ΑΔΦ Καστοριάς έγινε πρόταση για την αξιοποίηση του ως βρεφονηπιακός σταθμός. Πρόταση που υποβλήθηκε κατά καιρούς ξανά από πρώην και τον νυν ΑΔΦΚ. Για το παραπάνω ακίνητο έχει γίνει πρόταση και για την εκμετάλλευση του ως ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ.
β. Στρατόπεδο “ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ” και Στρατόπεδο “ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ”, ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ, με πληθώρα κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ. Απαξιώνονται από το πέρασμα του χρόνου μετά το 2015, όπου το πρώτο έμεινε κενό και το δεύτερο λειτουργεί ουσιαστικά ένα μικρό κομμάτι του, το οποίο θα μπορούσε να διαχωριστεί για να γίνει δυνατή η εκμετάλλευση της υπόλοιπης έκτασής του.
Τα εν λόγω ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός του αστικού ιστού και διαχρονικά γίνεται προσπάθεια να προφυλαχτούν, να επισκευαστούν και να συντηρηθούν κάθε μορφής φθορές, που προκαλούνται από τη μη χρήση τους, ώστε να παρουσιάζουν τη δυνατότερη καλή εικόνα και να παραμείνουν λειτουργικά, οι περιορισμένοι πόροι και ο χρόνος προκαλούν την απαξίωση τους και τα δυσμενή σχόλια των κατοίκων της περιοχής.
Θέτοντας το θέμα της αξιοποίησης των ακινήτων στη Φρουρά Καστοριάς, ελπίζουμε να δημιουργούμε ένα γόνιμο προβληματισμό και για τα εν ενεργεία κτίρια (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ), τα οποία, παρά τις προσπάθειες της Διοίκησης και των ενοίκων, παρουσιάζουν σοβαρές φθορές. Τα κτίρια στο σύνολό τους δείχνουν την »κόπωση» που προκαλεί ο χρόνος στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο τους, καθώς έχουν συμπληρώσει πάνω από πέντε (5) δεκαετίες και τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια τα χρήματα που δαπανήθηκαν αφορούσαν μόνο την επισκευή βλαβών και όχι την αναβάθμιση και ανακαίνιση τους.
Η Ένωσή μας ενώνει την φωνή της με τις προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς, από την εκάστοτε Διοίκηση της Φρουράς, για την εκμετάλλευση των στρατιωτικών ακινήτων της περιοχής, με γνώμονα πάντα την »Μέριμνα Υπέρ του Στρατιωτικού Προσωπικού» αλλά και το όφελος της υπηρεσίας. Η Π.Ο.Ε.Σ., προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την προώθησή του στους αρμοδίους, κατά την κρίση της, φορείς.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μαρινέλης
Αλχίας (ΤΠΖ)
Ο Γεν. Γραμματέας
Ελευθέριος Καράτσογλου
Υπλγός (ΑΔΒ)