Αποτελέσματα των εκλογών της Δευτεροβάθμιας Καστοριάς (σταυροί)

Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια 

Για το ΠΥΣΔΕ εκλέχθηκαν ο Αλέξανδρος Μακρίδης και η Μαρία Ρουσούλη.

Αποτελέσματα των εκλογών της Πρωτοβάθμιας Καστοριάς (σταυροί)

shares