“Γέφυρες” Κ. Γαβρόγλου για τη συγχώνευση του ΤΕΙ με το Παν. Δυτικής Μακεδονίας

Ρόλο “γεφυροποιού” με θετικά αποτελέσματα έπαιξε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, στις διαφορές ανάμεσα στο ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

 στη σημερινή ευρεία σύσκεψη , στο πρωθυπουργικό γραφείο, στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Παιδείας διατύπωσε τα επιχειρήματα γιατί πρέπει τα δύο Ιδρύματα να συνενωθούν και αποφασίστηκε ομόφωνα:

Α. Μέχρι μεθαύριο Τετάρτη οι διοικήσεις των δύο Ιδρυμάτων να στείλουν στο υπουργείο τις προτάσεις τους:

α. για τη διαδικασία ένταξης των καθηγητών στο νέο Πανεπιστήμιο

β. για θέματα διοίκησης του νέου Πανεπιστημίου.

Β. Να ακολουθήσει  δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.

Στη συνάντηση τελικά ο υπουργός Παιδείας δέχθηκε   να συμμετάσχουν και οι μη εκλεγμένοι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Αρχικά με την πρόσκληση  ο υπουργός απευθύνονταν μόνο προς τους εκλεγμένους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις. Ωστόσο οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου αποκλείονταν καθώς ήταν διορισμένοι με το προηγούμενο νόμο.

Συγκέντρωση φοιτητών

Στη διάρκεια της σύσκεψης φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη.

https://www.esos.gr/

 

shares