Ελλάδα

Την υπαγωγή στο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» επιπλέον 2.127 αιτήσεων, ενέκρινε η αρμόδια επιτροπή

Την υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» επιπλέον 2.127 αιτήσεων, επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων 33,72 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η αρμόδια Επενδυτική Επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα.

Μετά τις σημερινές αποφάσεις, το συνολικό ύψος των πόρων που διοχετεύονται στην οικονομία μέσω του προγράμματος διαμορφώνεται στα 525 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

-Από τα 33,72 εκατ. ευρώ των νέων αιτήσεων που εγκρίθηκαν, τα 24,15 χρηματοδοτούνται από δημόσια δαπάνη.

-Πλέον έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα 39.793 αιτήσεις, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων 524,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 354 εκατ. ευρώ προκύπτουν από  δημόσια δαπάνη. Καλύπτεται, έτσι, περίπου το 70% του προϋπολογισμού άμεσης ενίσχυσης του προγράμματος.

-Από τις 2.127 αιτήσεις που εγκρίθηκαν σήμερα, το 42,8% έχει λάβει προέγκριση δανείου από συνεργαζόμενες τράπεζες, ενώ για τις υπόλοιπες το απαιτούμενο ποσό πέραν της επιχορήγησης καλύπτεται με ίδια κεφάλαια

-Όπως και στην προηγούμενη υπαγωγή, η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων αφορά τα χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς επίσης και κατοικίες χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

ΑΠΕ

Back to top button