Ευχαριστήρια από το Κέντρο Υγείας Αργούς Ορεστικού

1) Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού ευχαριστεί θερμά την Περιφερειακή Ενότητα για την παραχώρηση χρήσης 2 (δυο) εκτυπωτών και παροχή τεχνικής βοήθειας για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού.
2) Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Άργους Ορεστικού για την άμεση ανταπόκριση  και συνεχή στήριξή του στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας.