Στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης ο Μιχάλης Μπινιάκος και στη διημερίδα για την απάτη στα δημόσια έγγραφα

Στην ετήσια συνάντηση του European Migration Network (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης) με αφορμή την συμπλήρωση 10 χρόνων από την σύσταση του παραβρέθηκε ο Μιχάλης Μπινιάκος.
Ταυτόχρονα, εκπροσωπώντας την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας παρακολούθησε τη διημερίδα του ΕΜΝ για την απάτη στα δημόσια έγγραφα και τις νέες μεθόδους αναγνώρισης μέσω βιομετρικών μεθόδων και στοιχείων.