ΓούναΔυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

Στον “αέρα” σημαντικά επενδυτικά σχέδια στη Δυτική Μακεδονία που αφορούν γούνα, τουρισμό, αγροτικά κ.ά.

Στον αέρα βρίσκονται σημαντικά επενδυτικά σχέδια στη Δυτική Μακεδονία εξαιτίας της γραφειοκρατίας και τεχνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις του καίριου κλάδου για τη Δυτική Μακεδονία της γούνας και των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων, καθώς και επιχειρήσεις διαφόρων τομέων στον κλάδο της μεταποίησης που δραστηριοποιούνται στην περιοχής μας.

Το γεγονός αυτό επισημαίνεται σε Ερώτηση που κατατέθηκε σήμερα προς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης από την Μαρία Αντωνίου, τον Γιώργο Κασαπίδη και τον Γιάννη Αντωνιάδη.

Την ώρα που η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και η χώρα γενικότερα χρειάζονται επενδύσεις, διαπιστώνεται πρωτοφανής καθυστέρηση. Σημειώνεται μάλιστα ότι πληθώρα των επιχειρήσεων αυτών έχουν προχωρήσει ήδη σε επενδυτικά σχέδια και δεν έχουν εισπράξει ακόμη ίχνος επιδότησης, έχοντας έτσι αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητά τους.

                                           ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:       Οικονομίας και Ανάπτυξης

                                          κ. Ιωάννη Δραγασάκη

ΘΕΜΑ: Σημαντικά επενδυτικά σχέδια στη Δυτική Μακεδονία «στον αέρα» εξαιτίας της γραφειοκρατίας και τεχνικών δυσκολιών

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις με αξιόλογα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον Ν. 3908/2011. Πληθώρα αυτών έχουν ολοκληρώσει τις επενδύσεις τους, λαμβάνοντας μάλιστα και τελική έκθεση περιφερειακών οργάνων ελέγχου που πιστοποιεί το κόστος της επένδυσης.

Πολλά από αυτά αφορούν επενδύσεις που έχουν ολοκληρωθεί στον καίριο κλάδο για τη Δυτική Μακεδονία της γούνας και των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων, καθώς και στον κλάδο της μεταποίησης  [(μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού -βιοαέριο, υδραυλική ενέργεια (ΜΥΗΣ), ανεμογεννήτρια-), μονάδες επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, μονάδες εμφιάλωσης και τυποποίησης νερού, εκθεσιακό κέντρο, ξενοδοχειακές μονάδες, μονάδες επεξεργασίας γουνοδερμάτων, μονάδες ξηραντηρίων και στεγνωτηρίων γουνοδερμάτων, μονάδες μεταλλικών κατασκευών, μονάδες συσκευασίας οπωροκηπευτικών προϊόντων, εκσυγχρονισμός χοιροτροφικής μονάδας, μονάδες εκτροφείων σαλιγκαριών, μονάδες παραγωγής (-βιολογικών προϊόντων, αλεύρων, τυποποίησης κρέατος, κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης, οίνου, τυροκομικών προϊόντων-)].

Όμως παρά και την υποβολή από μέρους τους, από το 2014, αίτησης ελέγχου του σχεδίου τους, ακόμη δεν έχουν εισπράξει ίχνος επιδότησης. Επιπλέον βρίσκονται αντιμέτωπες με τις αλλαγές του νέου αναπτυξιακού νόμου (άρθρο 77, Ν.4399/2016) που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητά τους, καθώς διαιρούν την πληρωμή σε επτά (7) δόσεις.

Αιτία αυτής της καθυστέρησης μεταξύ άλλων είναι οι τεχνικές δυσκολίες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που καθιστούν αδύνατη είτε την υποβολή γνωστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, είτε την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας. Όμηροι αυτής της δυσλειτουργίας οι επενδυτές, των οποίων η βιωσιμότητα της επιχείρησης κινδυνεύει, εξαιτίας της έλλειψης της θεωρητικά εξασφαλισμένης ρευστότητας.

Επειδή την ώρα που η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας χρειάζεται επενδύσεις είναι ανεπίτρεπτο αυτές να ναρκοθετούνται από το ίδιο το κράτος,

Επειδή το Υπουργείο διαθέτει υπηρεσίες και στελέχη με τεχνογνωσία και εμπειρία στα πληροφοριακά συστήματα και οφείλει να μεριμνήσει για την άμεση αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων,

Επειδή  ακόμη και σε αυτή την περίπτωση τεχνικών δυσλειτουργιών, ο νομοθέτης έχει προβλέψει εναλλακτική λύση ολοκλήρωσης της διαδικασίας με λήψη των σχετικών εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε έντυπη μορφή,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Ποιοι λόγοι συνέβαλαν σε αυτή την πρωτοφανή καθυστέρηση την ώρα που η χώρα χρειάζεται επενδύσεις;

  1. Για ποιους λόγους δεν έχει ενεργοποιηθεί η εναλλακτική λύση ολοκλήρωσης της διαδικασίας που προβλέπει ο νομοθέτης; Θα αναζητηθούν και διερευνηθούν οι αιτίες της μη ενεργοποίησης;
  2. Τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο ώστε να δοθεί τέλος στην ομηρία των επενδυτών; Ποιο το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών;

Αθήνα, 11.12.2018

Γεώργιος Κασαπίδης

Μαρία Αντωνίου

Ιωάννης Αντωνιάδης

 

 

 

Back to top button